Coaching

En coach använder professionell samtalsmetodik och lyssnar, ställer frågor, vägleder, stöttar, och ger stärkande feedback.