Mentorskap

En mentor hjälper och stöttar utifrån sin egen kunskap och erfarenhet.