Konsult

Växer ditt företag fort? Har ni tappat en stor kund? Har ni fått nya ägare? Nya mål?

I dessa och liknande situation kan det vara skönt att anlita en extern konsult som analyserar situationen, hjälper till att sortera ut vad som bör prioriteras och föreslår vilken strategi som ska följas.

Jag arbetar som extern konsult och agerar bollplank åt högsta ledningen/VD och gör strategiska analyser. Jag är i grunden en ekonom  som med åren mer och mer fokuserat på människor och organisation. Det möjliggör en helhetssyn i analysen av företaget och dess strategi.

 

Boka in ett kostnadsfritt och förutsättningslöst informationsmöte.

Du får träffa mig och berätta vad du står i dag och vad du vill ha hjälp med och därefter berättar jag hur jag arbetar och hur jag kan hjälpa dig. Sen tar du själv ställning om detta är något för dig. Mötet tar max en timme och är kostnadsfritt och konfidentiellt.