Med mer än 25 års erfarenhet som ledare och chef, varav de sista 10 åren inom bank och finans har jag en fått en mycket god kunskap om vad som krävs av en ledare och chef idag. Under dessa år har jag också varit coach och mentor åt många (yngre) medarbetare som haft som mål att utvecklas i sitt arbete eller upplevt osäkerhet och problem i sina första ledarroller.

Jag har också drivit och tagit del av många olika omorganisationer och förändringar i arbetssätt. Det är alltid en påfrestning för de enskilda individerna och hela gruppen på grund av den osäkerhet förändringar i arbetslivet medför.

Min erfarenhet:

2017- : Styrelseledamot i Optin Bank, Norge

2014-2017: Bankdirektör för Volkswagen Bank, filial Nederländerna och Executive Boardmember och CFO på Volkswagen Pon Financial Services, Nederländerna

2010-2014: VD och CFO på Volkswagen Möller Bilfinans, Norge

2006-2010: Chef Risk och Controlling på Volkswagen Finans, Sverige.

Tidigare sysselsättningar: Bott 4 år i Sao Paolo, Brasilien, Controller och kvalitetschef på Liljeholmens Stearinfabrik, Ekonomichef på HAKI Byggnadssställningar, Ekonomichef på Glimek Bagerimaskiner, Redovisningschef på Honeywell, mm

LinkedIn profil

Boka in ett kostnadsfritt och förbehållslöst informationsmöte!