Jag stöttar både enskilda människor och organisationer som vill utveckla sitt liv eller sitt företagande till nya nivåer och att nå sina långsiktiga mål.

Coaching

En coach använder professionell samtalsmetodik och lyssnar, ställer frågor, vägleder, stöttar, och ger stärkande feedback.

Assessment coach/mentor

För företag och dess medarbetare där ledarskaps assessment centers används.

Mentorskap

En mentor hjälper och stöttar utifrån sin egen kunskap och erfarenhet.

Konsult

Konsulthjälp i samband med strategi-arbete, förändringar och omorganisationer